Ydych chi angen cymorth? Cysylltwch â’m swyddfa i heddiw

Cefndir Vaughan

Vaughan Gething ydw i, Aelod Cynulliad De Caerdydd a Phenarth. Dyma rywfaint o fy hanes i a’m gwaith.

Cefndir De Caerdydd a Phenarth

Gyda phoblogaeth o ryw 98,000, mae etholaeth De Caerdydd a Phenarth yn cynnwys dwy ardal…

Cyswllt

Os oes gennych chi gwestiwn neu fater i’w godi fel etholwr, gallwch ffonio’r swyddfa ar 0300 200 7150…

CYMORTHFEYDD

Does dim angen apwyntiad.

Os hoffech drafod unrhyw fater gyda Vaughan, ac na allwch fynychu un o’r cymorthfeydd uchod, cysylltwch â’r swyddfa trwy ffonio 0300 200 7150.