Cyswllt

Os oes gennych chi gwestiwn neu fater i’w godi fel etholwr, gallwch ffonio’r swyddfa ar 0300 200 7150, e-bostio [email protected] neu lenwi’r ffurflen gyswllt ar-lein yma – a bydd aelod o’m tîm yn cysylltu’n ôl.

Mae croeso i chi ysgrifennu ataf hefyd:

Swyddfa’r Cynulliad

Vaughan Gething AC
Ystafell C2.01
Y Cynulliad Cenedlaethol
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Os hoffech gysylltu â mi yn rhinwedd fy swydd ar wahân fel y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ail-anfonwch eich e-bost at: [email protected]

Os ydych chi am i mi fynychu digwyddiad fel y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, anfonwch e-bost manwl at:
[email protected]