Sut all Vaughan eich helpu

Fel Aelod Cynulliad De Caerdydd a Phenarth, rwy’n gallu cynrychioli etholwyr sy’n byw yno (gan gynnwys Llandochau, Sili, Cogan, Penarth, Grangetown, Butetown, Tremorfa, Y Sblot, Tredelerch, Llanrhymni a Llaneirwg) ar faterion sydd wedi’u datganoli i Gymru.

Gallaf eich helpu gyda’r materion canlynol:

Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid a Datblygu Gwledig

Lles Cymdeithasol

Henebion ac Adeiladau Hanesyddol

Chwaraeon

Diwylliant

Twristiaeth

Datblygu Economaidd

Trethi Datganoledig

Addysg a Hyfforddiant

Cynllunio Gwlad a Thref

Yr Amgylchedd

Dŵr ac Amddiffynfeydd Llifogydd

Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân

Y Gymraeg

Bwyd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Tai

Llywodraeth Leol